Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2018

mewantcookie
16:57
6685 349b 420
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
mewantcookie
16:57
4292 4295 420
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viainsanedreamer insanedreamer
Sponsored post
soup-sponsored
04:52
 
 
Reposted bynesraitMrCoffetimmoemrocznakatiabananananabananananabanananana
mewantcookie
16:53
8311 cb80 420
Reposted fromnezavisan nezavisan viainsanedreamer insanedreamer
mewantcookie
16:53
5453 eb3c 420
Reposted fromundertow undertow viainsanedreamer insanedreamer
mewantcookie
16:53

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viaparamour paramour

April 29 2018

mewantcookie
06:06
5453 eb3c 420
Reposted fromundertow undertow viainsanedreamer insanedreamer
mewantcookie
06:05

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viaparamour paramour

March 29 2018

mewantcookie
02:53
5197 f2ba
Reposted fromgreensky greensky viadogs dogs
mewantcookie
02:52
Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz?
— tumblr
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte vianegacja negacja
mewantcookie
02:52
Prawdopodobnie będę wariatką do końca życia. Pewnie będę podejmować pojebane decyzje i robić nienormalne rzeczy, nie zdając sobie nawet sprawy, że są nienormalne. Ludzie będą się nade mną litować, a ja sobie nigdy nikogo normalnego nie znajdę. I tak będzie zawsze, (...). Zostałam uszkodzona.
Tych zniszczeń nie da się naprawić.
— Rainbow Rowell "Fangirl"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianegacja negacja
mewantcookie
02:51
4312 13e3 420
Reposted fromszatatan szatatan vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
mewantcookie
02:50
mewantcookie
02:49
3996 794b 420
Reposted fromkaiee kaiee vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
mewantcookie
02:46
5866 e62f 420
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
mewantcookie
02:32
5348 3795 420
Reposted fromPoranny Poranny viainsanedreamer insanedreamer
mewantcookie
02:32
0836 e846 420
Reposted fromusunto usunto viainsanedreamer insanedreamer
mewantcookie
02:32
Życie jest krótkie, a człowiek się kłóci o bzdety. Dziś myślę: „Po co?”. Trzeba było mówić więcej dobrych słów. Zostaje żal do siebie i czasu.
— Franciszek Pieczka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparamour paramour
mewantcookie
02:29
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viaparamour paramour
mewantcookie
02:29
4445 18a9
mewantcookie
02:09
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...