Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2018

mewantcookie
03:16
Z perspektywy czasu mogę dać kobietom jedną, malutką sugestię. Mianowicie, przełamcie się i zacznijcie częściej używać taki zwrotów jak "Pierdol się", czy "Spierdalaj". To naprawdę bardzo w życiu pomaga.
— Tomasz Nawrocki
03:14
9909 8b6a 420

humanoidhistory:

Amazing Pluto, observed by the New Horizons probe on July 14, 2015.

mewantcookie
03:13
1134 a30e 420
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
mewantcookie
03:13
4487 0191 420
"Ości" 1
mewantcookie
03:13
03:13
mewantcookie
03:13

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viainsanedreamer insanedreamer
mewantcookie
03:12
2264 8bdb 420
Reposted fromdobby dobby viainsanedreamer insanedreamer
03:12
8056 8f87 420
Reposted fromkostuchna kostuchna viainsanedreamer insanedreamer
mewantcookie
03:11
6771 74c4 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
mewantcookie
03:10
I think perfection is ugly. Somewhere in the things humans make, I want to see scars, failure, disorder, distortion.
— Yohji Yamamoto
Reposted fromartlover artlover viainsanedreamer insanedreamer
03:09
2413 eb20 420
Reposted fromblutelf blutelf viainsanedreamer insanedreamer
mewantcookie
03:06
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu...
— B. (z listów do Czarnego na pokolenieikea.com)

December 18 2017

mewantcookie
01:44
Ależ to trudne utrzymywać relacje z ludźmi! Trzeba się angażować, starać, być dyspozycyjnym, a zwłaszcza mieć pozytywny stosunek do życia.
— Antonio Manzini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viamiss0alexis miss0alexis
mewantcookie
01:44
mewantcookie
01:41
mewantcookie
01:40
7688 1bd9 420
mewantcookie
01:37
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viaparamour paramour
mewantcookie
01:36
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparamour paramour
01:35
5462 5680 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl