Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

13:00
mewantcookie
12:58
6730 9c2e 420
mewantcookie
12:57
8001 a17b 420
Reposted frommisza misza vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
12:57
12:57
mewantcookie
12:56
0133 ea52 420
Reposted fromrol rol vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
mewantcookie
12:56
7055 cfb6 420
Reposted fromkyte kyte viapierdolony pierdolony
mewantcookie
12:53
6702 40e9 420
Reposted fromskins skins vianosmile nosmile
mewantcookie
12:47
8349 904a 420
Reposted fromjestemzero jestemzero viainsanedreamer insanedreamer
mewantcookie
12:44
7081 811b 420
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
mewantcookie
12:43
mewantcookie
12:40
2484 52cc 420
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer
12:35
4765 d266 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
mewantcookie
12:34
9048 ae0b 420
Reposted fromdelain delain viainsanedreamer insanedreamer
mewantcookie
12:34
Może jest taka miłość, która nie potrzebuję związku? Może osoby mogą żyć osobno, w nocy tulić się do innych ramion niż tych, które rzeczywiście pokochali. Mogą prowadzić osobne życia, śmiać się w różnych momentach, wybierać inne drogi, poznawać innych ludzi i budować domy, sadzić drzewa i płodzić dzieci z dala od siebie. Może jest taka miłość, która nie potrzebuję objęcia, splotu dłoni, wieczornych wyznań, a mimo to nadal trwa? Może wtedy zakochani są nieśmiertelni?
Nie będą cierpieć, bo przecież nie stracą kogoś kto nie jest ich, nie będą tęsknić, bo nie można tęsknić za kimś z kogo samemu się zrezygnowało. To taka miłość idealna. Ona jest, chociaż nikt jej nie widzi. Nie trzeba mówić "Kocham Cię", bo to tak oczywiste jak to, że kiedyś umrzemy.
Może jest taka miłość, która trwa wiecznie? Może taka prawdziwa miłość nie potrzebuję otoczki codzienności? Możecie się kochać mieszkając na innych kontynentach. Możecie być dla siebie wszystkim, a mówić te dwa słowa komuś innemu. Możecie być zakochani, bo kiedyś tam obiecaliście sobie Wasze serca po wieczność. Może jest taka miłość...
https://www.facebook.com/Jeste%C5%9Bmy-doro%C5%9Bli-Kiedy-to-si%C4%99-sta%C5%82o-Jak-to-zatrzyma%C4%87-295656190598568/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
Reposted frompierdolony pierdolony
mewantcookie
12:22
1525 269f 420
Reposted frommrrru mrrru viainsanedreamer insanedreamer
12:17
2383 ef8a 420

depressionarmy:

When I am silent,

I have thunder hidden inside.

Reposted fromnosmile nosmile
12:17
2383 ef8a 420

depressionarmy:

When I am silent,

I have thunder hidden inside.

Reposted fromnosmile nosmile
12:17
2380 a407 420
Reposted fromnosmile nosmile
12:03
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl