Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

mewantcookie
01:53
4547 c299 420
Katowice.
Reposted fromsnowlake snowlake viaunco unco
mewantcookie
01:53
z dnia robię noc
czarne okna, śpię
z nocy dzień
chodzę, czytam, jem
— Miron Białoszewski
Reposted frombarock barock viaunco unco
00:00
I am unable to describe exactly what is the matter with me; now and then there are horrible fits of anxiety, apparently without cause, or otherwise a feeling of emptiness and fatigue in the head.
Vincent van Gogh  (via wordsnquotes)
Reposted frombackground background viainsanedreamer insanedreamer

June 29 2015

mewantcookie
23:59
8015 0ae4 420
Reposted frompalegirls palegirls viainsanedreamer insanedreamer
23:56
9098 6099 420

soul-service:

ithelpstodream:

In Nepal they have a festival that honours dogs and thanks them for being our loyal furry friends.

I love this soo much❤️

23:56
9092 0381 420
mewantcookie
23:54
7450 45c1 420
schnurrito
mewantcookie
22:49
Reposted fromkonbeto konbeto viadogs dogs
mewantcookie
22:48
2692 35f5 420
mewantcookie
22:47
Machnij ręką na siebie. Zacznij działać teraz, gdy jesteś neurotyczny, niedoskonały, wiecznie zwlekający, leniwy, niezdrowy czy jakiejkolwiek innej niecelnej etykiety w odniesieniu do siebie używasz. Idź naprzód i bądź najlepszą niedoskonałą osoba, jaką możesz być i zabierz się za rzeczy, jakich chcesz dokonać, zanim umrzesz.
— Shōma Morita, machnęłam już dawno.
Reposted fromciarka ciarka viabezimiennaosoba bezimiennaosoba
mewantcookie
22:38
Może jest coś, co boisz się powiedzieć, ktoś, kogo boisz się kochać, miejsce, do którego boisz się pójść. To będzie bolało. To będzie bolało, bo jest ważne.
— John Green
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaunco unco
mewantcookie
22:35
mewantcookie
22:33
7513 de78 420
Iceland - Glacier Lagoon - André Meinardus
mewantcookie
22:31
6379 a9da 420
Reposted fromfoina foina viainsanedreamer insanedreamer

May 30 2015

mewantcookie
00:29
#500
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viaImaaage Imaaage

May 17 2015

mewantcookie
17:55
5904 88de 420
Reposted fromxpetqa xpetqa viarainbows rainbows
mewantcookie
17:46
Reposted frommrs-cold mrs-cold viarainbows rainbows
17:46
3897 a091 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viarainbows rainbows
mewantcookie
17:45
mewantcookie
17:45
Reposted fromthetemple thetemple viarainbows rainbows
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl