Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2016

mewantcookie
21:47
mewantcookie
21:45
Pytałem go:
- Zdzisiu, a ty chodzisz na swoje wystawy?
- Po co? Przecież wiem, co namalowałem.
— rozmowa ze Zdzisławem Beksińskim
21:45
5937 1614 500

Zdzisław Beksiński

mewantcookie
21:44
7665 3643
Reposted fromoctober84 october84 viainsanedreamer insanedreamer
mewantcookie
21:39
3547 e06a 500
21:38
1458 0640 500
Knaresborough, North Yorkshire, England by Alice Hutchinson
Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
mewantcookie
21:37
Reposted fromtgs tgs vianosmile nosmile
mewantcookie
21:37
Budzeni pocałunkiem wstają z łóżka właściwą nogą
— Lidia Jasińska
Reposted fromxluminescencex xluminescencex vianosmile nosmile
mewantcookie
21:37
4054 f50b
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianosmile nosmile
mewantcookie
21:36
2335 704f 500
Reposted fromkotowate kotowate vianosmile nosmile
21:32
mewantcookie
21:32
Im mocniej mnie przytulasz, tym bardziej wiem, że właśnie znalazłam swoje własne miejsce na świecie.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata vianosmile nosmile
mewantcookie
21:25
mewantcookie
21:24
4165 63df 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaunco unco
mewantcookie
21:21
Potrzebuję kogoś, kto się nie podda. Kogoś, kto nie pozwoli mi martwić się o jutro, kogoś, kto każdego wieczoru będzie zapewniał mnie, że rano nadal będzie obok i zawsze dotrzyma słowa. Kogoś, kto będzie chciał być nawet wtedy, kiedy sama siebie nie będę mogła znieść. Wszystko, czego potrzebuję, to obecność. Poczucie bezpieczeństwa, że ten, którego kocham, nie zniknie nagle, niezapowiedzianie, bez słowa.

August 19 2016

mewantcookie
23:27
0884 c594
Reposted fromgrobson grobson vianosmile nosmile
mewantcookie
23:27
5481 82ee
Reposted fromfelicka felicka vianosmile nosmile
mewantcookie
23:25
3653 12ba
mewantcookie
23:24
3655 7e22
Reposted fromsaiwala saiwala vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
mewantcookie
23:23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl