Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2017

mewantcookie
01:44
Ależ to trudne utrzymywać relacje z ludźmi! Trzeba się angażować, starać, być dyspozycyjnym, a zwłaszcza mieć pozytywny stosunek do życia.
— Antonio Manzini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viamiss0alexis miss0alexis
mewantcookie
01:44
mewantcookie
01:41
mewantcookie
01:40
7688 1bd9 420
mewantcookie
01:37
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viaparamour paramour
mewantcookie
01:36
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparamour paramour
01:35
5462 5680 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer

June 28 2017

mewantcookie
18:08
6120 4751 420
Reposted fromvandalize vandalize viainsanedreamer insanedreamer
16:47
2239 3f6d 420

hellish-b0y:

shadow 

Reposted fromunco unco
mewantcookie
16:42


This is the tree tunnel from Game of Thrones in Northern Ireland.
mewantcookie
16:41
4487 0191 420
"Ości" 1
16:39
2226 90de 420
Reposted fromunco unco
16:37

brbgottagoread:

Me: *gets anxiety making a phone call* Also me: *feels completely at ease and downright cheerful wandering around unfamiliar city with only vague knowledge of how to get to where I’m going*

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
mewantcookie
16:37
2143 7373 420
jak szkło rozbite na tysiac kawałków
Reposted frommysoul mysoul vianosmile nosmile
mewantcookie
16:34
16:34
4498 c79f 420

Thank you sleep for being there for me

Reposted frommyry myry viainsanedreamer insanedreamer
mewantcookie
16:34
4521 c334 420
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer
mewantcookie
16:33
7480 b23c 420
mewantcookie
16:33
1299 25ac 420
egon schiele.
Reposted fromrol rol viainsanedreamer insanedreamer
16:14
7422 a610 420
Reposted fromczarnycukier czarnycukier vianosmile nosmile
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl