Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

mewantcookie
05:01
2891 ca5f 420
I WANT TO LEAVE
Reposted fromsommteck sommteck viainsanedreamer insanedreamer
mewantcookie
04:58
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
04:57
3803 602e 420

hplyrikz:

I can relate to this

Reposted fromfreakish freakish vianosmile nosmile
04:56
5614 36cf 420
Reposted fromochgod ochgod vianosmile nosmile
04:55
0864 0fe4 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
mewantcookie
04:54
4806 460d 420
"Maski i twarze"
mewantcookie
04:53
1597 183b 420
Reposted fromohmygodthebritish ohmygodthebritish
mewantcookie
04:52
Ty jesteś na wszystko.
Na smutne dni.
Na szczęśliwe dni.
Na zawsze.
— On, 12.04.15
mewantcookie
04:49

gringophobia:

so… i accidentally cared for 2 minutes and now i’m gonna be sad for at least three weeks lmfao

mewantcookie
04:41
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
mewantcookie
04:40
4397 cf4d 420
Reposted fromshithappenss shithappenss vianosmile nosmile
mewantcookie
04:39
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko- "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromborn2die born2die vianosmile nosmile
mewantcookie
04:38
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viainsanedreamer insanedreamer
mewantcookie
04:38
9949 fea7 420
Reposted fromkrzysk krzysk viaImaaage Imaaage
mewantcookie
01:16
2059 833f 420
Reposted fromrol rol viaImaaage Imaaage
01:13
I’m not very good at putting my feelings into words. That’s why people misunderstand me.
Haruki Murakami, Norwegian Wood
(via wnq-writers)
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
01:10
9946 5910 420

purified-zone:

rosewater1997:

Can’t believe the French found a way to make me feel pretentious for wanting to die 

holy shit

mewantcookie
01:09
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viainsanedreamer insanedreamer
mewantcookie
01:08
3147 5053 420
Reposted fromnyaako nyaako vianosmile nosmile
mewantcookie
01:06
2088 46a2 420
Reposted fromarwen arwen viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl